Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna - Jamki, Byczyna - Koksochemia

Aktualności

Stan realizacji prac

2018-02-27

Szanowni Państwo, miło nam poinformować wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania, dotyczącego modernizacji linii 220 kV relacji Byczyna – Jamki, Byczyna – Koksochemia, że kontynuowane są prace związane z pozyskaniem prawa do dysponowania nieruchomościami.

O kolejnych etapach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Stan prac nad projektem MPZP

2018-01-16

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 11 stycznia 2018 r. odbyła się dyskusja publiczna nad projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla nowego odcinka linii 220 kV Byczyna-Jamki w Jaworznie, która nie spotkała się z zainteresowaniem społeczności lokalnej.

Jednocześnie przypominamy, że do 7 lutego 2018 r. można wnosić uwagi do projektu planu. Należy je składać na piśmie do Prezydenta Miasta Jaworzna z podaniem:

  • imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
  • oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

...

Życzenia świąteczne

2017-12-20

Szanowni Państwo,

życzymy, aby święta Bożego Narodzenia spędzone w gronie najbliższych przyniosły Państwu radość, ciepło i optymizm. Niech Nowy, 2018 Rok, zapewni szczęście, dzięki któremu wszystkie podjęte przez Państwa działania zakończą się sukcesem.

Wyłożenie MPZP do publicznego wglądu

2017-12-18

Do publicznego wglądu wyłożony zostanie projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla nowego odcinka linii 220 kV Byczyna-Jamki w Jaworznie.

Wyłożenie odbywać się będzie od 22 grudnia 2017 r. do 24 stycznia 2018 r., w godzinach pracy Urzędu, w Wydziale Urbanistyki i Architektury przy ul. Grunwaldzkiej 52 w Jaworznie.

...

Indywidualne spotkania z właścicielami nieruchomości

2017-11-23

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że rozpoczęły się indywidualne spotkania z właścicielami nieruchomości, których grunty znajdują się w pasie technologicznym linii 220 kV relacji Byczyna - Jamki, Byczyna – Koksochemia. Podczas spotkań przedstawiciele wykonawcy omawiają zakresy prac modernizacyjnych oraz zasadność realizacji inwestycji.

Informacje o inwestycji

2017-10-03

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że:

  • kontynuowana jest realizacja procedury planistycznej dla budowy nowego odcinka linii nadleśnej 220 kV Byczyna - Jamki o długości około1,6 km,
  • w październiku Wykonawca rozpocznie indywidualne spotkania z właścicielami nieruchomości, na których realizowane będzie przedmiotowe zadanie.

Stan realizacji prac

2017-08-29

Szanowni Państwo, w ostatnich dniach zakończono zbieranie opinii i uzgodnień dotyczących projektu MPZP. Dobiega również końca opracowywanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia indywidualnych spotkań z właścicielami nieruchomości, na których zaplanowano budowę nowego odcinka linii 220 kV Byczyna-Jamki.

O kolejnych etapach, czyli m.in. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP oraz o terminie debaty publicznej, będziemy Państwa na bieżąco informować.

Status inwestycji

2017-07-25

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że dobiega końca zbieranie opinii i uzgodnień do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, wymaganych zgodnie z art. 17 pkt 6 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przygotowujemy się również do etapu indywidualnych spotkań z właścicielami nieruchomości, na których realizowana będzie budowa nowego odcinka linii 220 kV Byczyna - Jamki.

Przez cały czas trwają robocze spotkania z przedstawicielami instytucji biorących udział w procesie realizacji inwestycji.

O postępach prac będziemy Państwa informować na bieżąco.

Procedury planistyczne w toku

2017-06-30

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Jaworzno został skierowany do opiniowania i uzgodnień wymaganych art. 17 pkt 6 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Na bieżąco będziemy informować Państwa o kolejnych etapach dotyczących: wprowadzania zmian, wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, terminów debaty publicznej oraz możliwości kierowania uwag. Etapem zamykającym będzie uchwalenie projektu.

Status inwestycji

2017-05-29

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że na bieżąco odbywają się spotkania robocze z pracownikami merytorycznymi Urzędu Gminy Jaworzno oraz instytucjami i organami nadzorującymi procesy inwestycyjne.

Trwają przygotowania do realizacji etapu prac związanych z pozyskaniem prawa drogi dla nowobudowanego odcinka.