Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna-Jamki, Byczyna-Koksochemia

Aktualności

Zakończenie prac w projekcie

2021-07-29

Informujemy, że w lipcu 2021 r. realizacja projektu pod nazwą „Modernizacja linii 220 kV Byczyna-Jamki, Byczyna-Koksochemia” została zakończona.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom aktywnie zaangażowanym w przedmiotowy proces.

Rozpoczęcie procedur odbiorowych

2021-06-22

Informujemy, że ze względu na fakt, iż w maju br. Generalny Wykonawca zakończył realizację wszystkich prac związanych z modernizacją linii 220 kV relacji Byczyna-Jamki oraz Byczyna-Koksochemia, w czerwcu rozpoczęły się procedury odbiorowe.

Realizacja prac na projekcie - kwiecień 2021 r.

2021-04-26

Informujemy, że 26 kwietnia br. Generalny Wykonawca rozpoczął realizację ostatnich zadań budowlanych związanych z przedmiotową inwestycją. Rozbudowane zostaną uziemienia na sześciu stanowiskach słupowych – dwa z nich dotyczą odcinka linii 220 kV Byczyna-Koksochemia, natomiast cztery należą do linii 220 kV Byczyna-Jamki. Wykonanie tych prac jest niezbędne ze względu na zapewnienie skuteczności ochrony przeciwpożarowej, a ich realizację zaplanowano do końca kwietnia 2021 roku.

...

Realizacja prac w projekcie - luty 2021 r.

2021-02-25

W lutym 2021 roku Generalny Wykonawca kontynuował prace związane z naprawą fundamentów na poszczególnych stanowiskach słupowych (w zakresie stanowisk nr 101, 102 i 104) oraz wymianą łańcuchów izolatorowych na stanowisku nr 46. Ponadto wymieniono tabliczki torowe i fazowe na odcinku od słupa nr 1 do 50 linii 220 kV Byczyna-Jamki/Koksochemia, a na stanowisku 104 odcinka Byczyna-Koksochemia rozbudowano system uziemienia. ...

Postępy w pracach na zadaniu - styczeń 2021 r.

2021-01-26

Informujemy, że w styczniu 2021 roku prowadzono prace związane z naprawą fundamentów na isniejącej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Byczyna-Jamki/Koksochemia. Roboty wykonano na stanowiskach numer 101, 102 i 104, znajdujących się na odcinku Byczyna-Jamki.

Ponadto, na jednotorowych fragmentach linii Byczyna-Jamki i Byczyna-Koksochemia, Generalny Wykonawca dokonał zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych słupów przed niepożądanym odkręceniem.

Życzenia świąteczne

2020-12-22

Szanowni Państwo!

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzymy dużo radości, ciepła i optymizmu. Niech Nowy, 2021 Rok będzie czasem ustania wszelkich przeciwności, a podjęte przez Państwa działania przyniosą satysfakcję i sukcesy w życiu zawodowym i osobistym.

Realizacja prac w projekcie - listopad 2020 r.

2020-11-24

Informujemy, że w listopadzie Generalny Wykonawca przedmiotowego zadania finalizował etap prac budowlano-montażowych. W tym czasie realizowano zadania związane z naprawą powłoki przeciwwilgociowej i niwelacją terenu wokół fundamentów (w tym na stanowiskach nowego odcinka linii 220 kV Byczyna-Jamki) oraz dokończono nakładanie powłoki antykorozyjnej na konstrukcje słupów. ...

Postępy w pracach na zadaniu - październik 2020 r.

2020-10-28

W październiku br. zakończono realizację nowego odcinka linii 220 kV relacji Byczyna-Jamki od słupa nr 52 do słupa nr 57 i wpięto ten odcinek do systemu przesyłowego. Pozwoliło to na skrócenie przebiegu całej linii o około 9 km, co ma niebagatelny wpływ na oszczędności strat przesyłu energii. Jednocześnie, na dwutorowym odcinku przedmiotowej linii, wykonano prace modernizacyjne, które polegały na wymianie łańcuchów izolatorowych i regulacji zwisów przewodów roboczych. ...

Stan zaawansowania prac w projekcie we wrześniu 2020 r.

2020-09-29

Informujemy, że we wrześniu 2020 r. na stanowiskach 53 i 57 linii 220 kV Byczyna-Jamki rozpoczęto montaż konstrukcji słupów mocnych, na których w kolejnych krokach podwieszone zostaną przewody robocze, odgromowe oraz OPGW.

...

Poziom zaawansowania prac

2020-08-26

Miło nam poinformować, że w sierpniu Wykonawca kontynuował naprawy fundamentów oraz powłoki przeciwwilgociowej na dwutorowym odcinku linii 220 kV Byczyna-Jamki i Byczyna-Koksochemia. Wykonano kolejne uziemienia słupów oraz przeprowadzono serię pomiarów ich rezystancji.

...