Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna - Jamki, Byczyna - Koksochemia

Aktualności

Kontynuacja prac formalnoprawnych na projekcie

2019-03-21

W ramach przedmiotowego zadania trwają prace związane z podpisaniem umów na ustanowienie służebności przesyłu dla działek będących w gestii Lasów Skarbu Państwa - Nadleśnictwo Siewierz oraz dzierżawy działek, którymi zarządza Nadleśnictwo Chrzanów.

W dalszym ciągu z właścicielami nieruchomości prowadzone są negocjacje, których celem jest pozyskanie prawa drogi do terenu dla przedmiotowego zadania. Trwa również realizacja postępowań administracyjnych o ograniczenie, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości, w trybie art. 124 ust. 1 i 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami.