Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna - Jamki, Byczyna - Koksochemia

Aktualności

Status inwestycji

2017-07-25

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że dobiega końca zbieranie opinii i uzgodnień do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, wymaganych zgodnie z art. 17 pkt 6 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przygotowujemy się również do etapu indywidualnych spotkań z właścicielami nieruchomości, na których realizowana będzie budowa nowego odcinka linii 220 kV Byczyna - Jamki.

Przez cały czas trwają robocze spotkania z przedstawicielami instytucji biorących udział w procesie realizacji inwestycji.

O postępach prac będziemy Państwa informować na bieżąco.