Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna - Jamki, Byczyna - Koksochemia

Aktualności

Stan realizacji prac

2017-08-29

Szanowni Państwo, w ostatnich dniach zakończono zbieranie opinii i uzgodnień dotyczących projektu MPZP. Dobiega również końca opracowywanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia indywidualnych spotkań z właścicielami nieruchomości, na których zaplanowano budowę nowego odcinka linii 220 kV Byczyna-Jamki.

O kolejnych etapach, czyli m.in. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP oraz o terminie debaty publicznej, będziemy Państwa na bieżąco informować.