Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna - Jamki, Byczyna - Koksochemia

Aktualności

Stan prac na inwestycji

2018-03-26

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że procedura planistyczna w zakresie zmiany MPZP dla nowobudowanego odcinka linii została zakończona. Obecnie oczekujemy na podjęcie przez gminę stosowanej uchwały.

W planach na kolejne tygodnie są również prace modernizacyjne na wspólnym odcinku linii 220 kV Byczyna - Jamki oraz 220 kV Byczyna - Koksochemia. Pozyskano zgody od wszystkich właścicieli nieruchomości na przeprowadzenie tych prac.