Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna - Jamki, Byczyna - Koksochemia

Aktualności

Ogłoszenie MPZP w Dzienniku Urzędowym

2018-05-16

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że 9 maja 2018 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego opublikowana została uchwała nr XL/579/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Celem planu jest wyznaczenie terenów pod realizację budowy odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV Byczyna – Jamki o długości około 1600 m.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym kończy etap realizacji procedury planistycznej.