Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna - Jamki, Byczyna - Koksochemia

Aktualności

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

2018-06-05

Szanowni Państwo informujemy, że ostateczną stała się decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja linii 220 kV relacji Byczyna - Jamki, Byczyna - Koksochemia”, wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

W decyzji określono m.in. istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia.