Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna - Jamki, Byczyna - Koksochemia

Aktualności

Informacje o inwestycji

2018-08-28

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że od 17 września do 3 października 2018 r. zaplanowane zostało wyłączenie dwutorowego odcinka linii 220 kV Byczyna - Jamki, Byczyna - Koksochemia.

W ramach zapowiedzianych wyłączeń, prowadzone będą prace związane z:

  • wymianą izolacji,
  • regulacją zwisów.

Modernizacją objęte zostaną dwa stanowiska słupowe o numerach 28 i 36.