Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna - Jamki, Byczyna - Koksochemia

Aktualności

Stan realizacji prac

2018-10-26

Szanowni Państwo, miło nam poinformować wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania, że kontynuowane są prace związane z pozyskaniem prawa do dysponowania nieruchomościami.

Ponadto zawarto umowę na wykonanie prac konserwacyjnych słupów linii 220 kV Byczyna – Jamki w zakresie:

  • montażu tłumików drgań na przewodach roboczych,
  • wymiany izolatorów,
  • naprawy izolacji,
  • uzupełnienia oznakowania linii.