Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna - Jamki, Byczyna - Koksochemia

Aktualności

Stan prac na inwestycji

2018-12-18

W ramach realizacji inwestycji polegającej na modernizacji linii 220 kV relacji Byczyna - Jamki, Byczyna - Koksochemia konieczne było przeprowadzenie prac związanych z podziałem geodezyjnym działek leśnych. Umożliwiło to wydzielenie obszaru pod stanowiska słupowe oraz drogi dojazdowe.

Zachęcamy do uważnego śledzenia strony inwestycji, na której znajdują się najbardziej aktualne informacje dotyczące zadania.