Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna - Jamki, Byczyna - Koksochemia

Aktualności

Poziom zaawansowania prac na projekcie

2019-02-22

Zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania informujemy, że na jednotorowym odcinku linii 220 kV relacji Byczyna-Koksochemia trwają prace konserwacyjne. Ponadto Wykonawca w dalszym ciągu prowadzi rozmowy z właścicielami gruntów dotyczące możliwości realizacji inwestycji na terenie ich nieruchomości.