Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna - Jamki, Byczyna - Koksochemia

Aktualności

Stan prac formalnoprawnych na zadaniu

2019-04-29

Zainteresowanych realizacją niniejszego projektu informujemy, że w ostatnim czasie Prezydent Miasta Jaworzna, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zakończył kolejne postępowanie administracyjne o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w trybie art. 124 ust. 1, 2, 4, 6, 7 i 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Dla Wykonawcy to kolejny krok w kierunku złożenia wniosku o pozwolenie na budowę nowo projektowanego odcinka linii 220 kV Byczyna-Jamki w ramach realizowanego zadania.