Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna - Jamki, Byczyna - Koksochemia

Aktualności

Poziom zaawansowania prac na zadaniu

2019-05-28

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach rozpatruje złożony przez Wykonawcę wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na trwałe oraz nietrwałe wyłączenie z produkcji leśnej gruntu leśnego. Niniejszy dokument został złożony w związku z budową nadleśnej linii elektroenergetycznej 220 kV Byczyna-Jamki w Jaworznie.