Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna - Jamki, Byczyna - Koksochemia

Aktualności

Wykonawca uzyskał ważną decyzję RDLP

2019-06-28

Miło nam poinformować, że Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, po rozpatrzeniu złożonego przez Wykonawcę wniosku, decyzją nr 6/2019 zezwolił na trwałe oraz czasowe wyłączenie z produkcji leśnej gruntu leśnego. Wydana decyzja jest ostateczna.