Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna - Jamki, Byczyna - Koksochemia

Aktualności

Stan prac na inwestycji

2019-07-18

Wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania informujemy, że zakończono prace związane z ustanowieniem służebności przesyłu dla wymienianych stanowisk słupowych. Obecnie Śląski Urząd Wojewódzki proceduje wniosek o pozwolenie na budowę dla nowego odcinka linii, a Prezydent Jaworzna dla przebudowy linii 6 kV.