Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna-Jamki, Byczyna-Koksochemia

Aktualności

Poziom zaawansowania prac

2019-10-28

Wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowej inwestycji informujemy, że finalizowane są formalności związane z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rozbiórkę fragmentu linii elektroenergetycznej 220 kV Byczyna-Jamki. Uzyskane dokumenty pozwolą Wykonawcy przeprowadzić demontaż starego oraz budowę nowego odcinka linii od istniejącego słupa nr 52 do projektowanego słupa nr 57.