Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna-Jamki, Byczyna-Koksochemia

Aktualności

Pozwolenie na budowę

2019-11-22

Informujemy, że 20 listopada 2019 roku ostateczną stała się decyzja nr 98/19 Wojewody Śląskiego, zatwierdzająca projekt budowlany oraz udzielająca pozwolenia na budowę odcinka linii 220 kV Byczyna-Jamki od istniejącego słupa 52 do projektowanego słupa 57.

Przedmiotowy dokument otwiera Wykonawcy drogę do rozpoczęcia prac ziemnych związanych z wykonaniem fundamentów pod słupy.