Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna-Jamki, Byczyna-Koksochemia

Aktualności

Pozwolenie na rozbiórkę

2019-12-17

Informujemy, że 12 grudnia 2019 roku ostateczną stała się decyzja nr 105/19 Wojewody Śląskiego udzielająca pozwolenia na rozbiórkę odcinka linii 220 kV Byczyna-Jamki od istniejącego słupa 52 do projektowanego słupa 57.

W najbliższych miesiącach Wykonawca rozpocznie prace budowlane związane z realizacją przedmiotowej decyzji.