Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna - Jamki, Byczyna - Koksochemia

Aktualności

Zawarcie umowy na realizację inwestycji

2016-12-23

23 maja 2016 roku w Warszawie, PSE S.A. i PBE Elbud w Katowicach Sp. z  o.o., zawarły umowę na wykonanie prac modernizacyjnych na napowietrznych liniach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 220 kV relacji Byczyna - Jamki i Byczyna - Koksochemia oraz przebudowę odcinka linii Byczyna - Jamki.