Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna-Jamki, Byczyna-Koksochemia

Aktualności

Postępy w pracach na zadaniu

2020-01-21

Informujemy, że na przestrzeni ostatnich tygodni Wykonawca zakończył etap wycinki drzew na nowym odcinku linii 220 kV Byczyna-Jamki. Ponadto rozpoczął realizację prac przygotowawczych, które pozwolą na podjęcie działań związanych z wykonaniem fundamentów pod słupy. Zgodnie z harmonogramem, te czynności rozpoczną się w drugiej dekadzie lutego.