Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna-Jamki, Byczyna-Koksochemia

Aktualności

Poziom zaawansowania prac

2020-02-26

Zainteresowanych przedmiotowym zadaniem informujemy, że w lutym Generalny Wykonawca zrealizował prace związane z wymianą łańcuchów izolatorowych na istniejącym odcinku linii 220 kV Byczyna-Koksochemia oraz rozpoczął prace fundamentowe na nowym odcinku linii 220 kV Byczyna-Jamki.