Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna-Jamki, Byczyna-Koksochemia

Aktualności

Stan prac na projekcie

2020-03-19

Informujemy, że na przestrzeni ostatnich tygodni wykonano fundamenty prefabrykowane na stanowiskach słupowych nr 54, 55 oraz 56 linii 220 kV relacji Byczyna-Jamki.

W najbliższym czasie Generalny Wykonawca rozpocznie montaż słupów na powyższch stanowiskach oraz będzie realizował prace budowlane związane z przygotowaniem fundamentu prefabrykowanego na stanowisku nr 53 i monolitycznego na stanowisku nr 57.