Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna-Jamki, Byczyna-Koksochemia

Aktualności

Postępy w pracach na zadaniu

2020-04-30

Informujemy, że w ostatnich tygodniach Wykonawca w dalszym ciągu realizował prace związane z budową linii 220 kV relacji Byczyna-Jamki. Dla wskazanego projektu zakończono wykonywanie fundamentów nr 53, 54, 55, 56, 57 oraz montaż słupów nr 55 i 56.

Aktualnie Generalny Wykonawca prowadzi prace związane z wykonaniem konstrukcji słupa nr 54.

Modernizowany fragment linii 220 kV Byczyna-Jamki powstaje w technologii nadleśnej, dzięki której znacząco ogranicza się wycinkę drzew na potrzeby inwestycji. Jednocześnie, realizowana przebudowa pozwoli na skrócenie przebiegu przedmiotowej linii i usunięcie 22 słupów. Tereny uwolnione przez demontaż konstrukcji zostaną poddane rekultywacji i przywrócone gospodarce leśnej.