Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna-Jamki, Byczyna-Koksochemia

Aktualności

Poziom zaawansowania prac

2020-05-28

Informujemy, że Wykonawca kontynuuje prace w ramach budowy linii 220 kV Byczyna-Jamki, gdzie zakończył się montaż słupa nr 54 i pomalowane zostały słupy nr 54, 55 oraz 56. Na istniejących odcinkach przedmiotowej linii prowadzono naprawy fundamentów i uziemienia.

W ramach czerwcowego planu wyłączeń Generalny Wykonawca zamierza przeprowadzić prace związane z wymianą łańcuchów izolatorowych na istniejącym odcinku dwutorowym linii.

Wyłączenia linii, które odbywają się w toku realizacji zadań związanych z modernizacją infrastruktury elektroenergetycznej pozwalają na bezpieczne przeprowadzenie prac na pracujących w normalnym trybie obiektach. Ze względu na fakt, że sieć przesyłowa oraz stacje elektroenergetyczne są strategicznymi elementami systemu przesyłowego, takie wyłączenia odbywają się w ściśle określonych warunkach oraz terminach uzgodnionych z Operatorem Systemu Przesyłowego, czyli Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi.