Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna-Jamki, Byczyna-Koksochemia

Aktualności

Stan prac na projekcie

2020-06-24

PBE Elbud Katowice Sp. z o.o., Generalny Wykonawca przedmiotowego zadania, dokonał wymiany łańcuchów izolatorowych na słupach nr 6 i 8 linii 220 kV Byczyna-Jamki i Byczyna-Koksochemia. Łańcuchy izolatorów służą do mechanicznego podtrzymywania i jednoczesnego izolowania przewodów elektrycznych od konstrukcji słupa. Ich wymiany dokonuje się stosunkowo rzadko – zazwyczaj bez przeszkód mogą służyć nawet 40-50 lat. Głównym powodem wymiany izolacji jest starzenie się poszczególnych elementów łańcuchów, zazwyczaj w efekcie działania niekorzystnych warunków atmosferycznych. Przegląd stanu łańcuchów izolatorowych jest stałą czynnością eksploatacyjną, a niezbędne prace związane z wymianą elementów izolacji są kluczowe dla zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa linii przesyłowych.