Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna-Jamki, Byczyna-Koksochemia

Aktualności

Postępy w pracach na zadaniu

2020-07-31

Informujemy, że w ostatnich tygodniach Wykonawca realizował prace budowlane związane z odcinkiem dwutorowym linii 220 kV Byczyna-Jamki i Byczyna-Koksochemia, gdzie dokonano napraw fundamentów wraz z powłoką hydroizolacyjną. Ponadto, na poszczególnych konstrukcjach słupowych, naprawiono uziemienia i dokonano pomiaru ich rezystancji.

Ponadto Wykonawca finalizuje etap ustanawiania służebności przesyłu na nieruchomościach, na których realizowana jest przedmiotowa inwestycja.