Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna-Jamki, Byczyna-Koksochemia

Aktualności

Poziom zaawansowania prac

2020-08-26

Miło nam poinformować, że w sierpniu Wykonawca kontynuował naprawy fundamentów oraz powłoki przeciwwilgociowej na dwutorowym odcinku linii 220 kV Byczyna-Jamki i Byczyna-Koksochemia. Wykonano kolejne uziemienia słupów oraz przeprowadzono serię pomiarów ich rezystancji.

Prace związane z ustanowieniem na poszczególnych nieruchomościach służebności przesyłu Wykonawca planuje zakończyć w czwartym kwartale 2020 roku.