Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna-Jamki, Byczyna-Koksochemia

Aktualności

Stan zaawansowania prac w projekcie we wrześniu 2020 r.

2020-09-29

Informujemy, że we wrześniu 2020 r. na stanowiskach 53 i 57 linii 220 kV Byczyna-Jamki rozpoczęto montaż konstrukcji słupów mocnych, na których w kolejnych krokach podwieszone zostaną przewody robocze, odgromowe oraz OPGW.

Ponadto na dwutorowym odcinku linii 220 kV Byczyna-Jamki oraz jednotorowym odcinku linii 220 kV Byczyna-Koksochemia Wykonawca dokonał czyszczenia i naprawy fundamentów, jak również nałożył na nie nowe powłoki hydroizolacyjne.