Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna-Jamki, Byczyna-Koksochemia

Aktualności

Postępy w pracach na zadaniu - październik 2020 r.

2020-10-28

W październiku br. zakończono realizację nowego odcinka linii 220 kV relacji Byczyna-Jamki od słupa nr 52 do słupa nr 57 i wpięto ten odcinek do systemu przesyłowego. Pozwoliło to na skrócenie przebiegu całej linii o około 9 km, co ma niebagatelny wpływ na oszczędności strat przesyłu energii. Jednocześnie, na dwutorowym odcinku przedmiotowej linii, wykonano prace modernizacyjne, które polegały na wymianie łańcuchów izolatorowych i regulacji zwisów przewodów roboczych. Tym samym, zakończyły się prace konstrukcyjne, a do całkowitego zakończenia projektu pozostała wymiana izolacji słupa mocnego na dwutorowym odcinku linii 220 kV Byczyna-Jamki oraz sfinalizowanie prac rozbiórkowych starej linii na odcinku pomiędzy słupami 53 i 79.