Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna-Jamki, Byczyna-Koksochemia

Aktualności

Realizacja prac w projekcie - listopad 2020 r.

2020-11-24

Informujemy, że w listopadzie Generalny Wykonawca przedmiotowego zadania finalizował etap prac budowlano-montażowych. W tym czasie realizowano zadania związane z naprawą powłoki przeciwwilgociowej i niwelacją terenu wokół fundamentów (w tym na stanowiskach nowego odcinka linii 220 kV Byczyna-Jamki) oraz dokończono nakładanie powłoki antykorozyjnej na konstrukcje słupów. Zakończono również prace związane z rozbiórką starego odcinka linii 220 kV Byczyna-Jamki od słupa nr 53 od słupa nr 79.