Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna-Jamki, Byczyna-Koksochemia

Aktualności

Postępy w pracach na zadaniu - styczeń 2021 r.

2021-01-26

Informujemy, że w styczniu 2021 roku prowadzono prace związane z naprawą fundamentów na isniejącej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Byczyna-Jamki/Koksochemia. Roboty wykonano na stanowiskach numer 101, 102 i 104, znajdujących się na odcinku Byczyna-Jamki.

Ponadto, na jednotorowych fragmentach linii Byczyna-Jamki i Byczyna-Koksochemia, Generalny Wykonawca dokonał zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych słupów przed niepożądanym odkręceniem.