Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna-Jamki, Byczyna-Koksochemia

Aktualności

Realizacja prac w projekcie - luty 2021 r.

2021-02-25

W lutym 2021 roku Generalny Wykonawca kontynuował prace związane z naprawą fundamentów na poszczególnych stanowiskach słupowych (w zakresie stanowisk nr 101, 102 i 104) oraz wymianą łańcuchów izolatorowych na stanowisku nr 46. Ponadto wymieniono tabliczki torowe i fazowe na odcinku od słupa nr 1 do 50 linii 220 kV Byczyna-Jamki/Koksochemia, a na stanowisku 104 odcinka Byczyna-Koksochemia rozbudowano system uziemienia. Są to końcowe prace budowlano-montażowych na linii 220 kV relacji Byczyna-Jamki i Byczyna-Koksochemia.