Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna-Jamki, Byczyna-Koksochemia

Aktualności

Postępy w pracach na zadaniu - marzec 2021 r.

2021-03-29

Informujemy, że w marcu 2021 roku Generalny Wykonawca kontynuował działania związane z realizacją końcowego etapu prac budowlano-montażowych na liniach 220 kV relacji Byczyna-Jamki i Byczyna-Koksochemia.

Na stanowiskach numer 61, 62 i 63 linii 220 kV Byczyna-Koksochemia dokonano wymiany łańcuchów izolatorowych, natomiast w sekcji między stanowiskami 51 a 93 wymieniono tablice fazowe i uzupełniono brakujące tablice lotnicze. Na stanowisku numer 61 został zdemontowany stary słup, a następnie wykonano fundamenty, uziemienie oraz montaż i malowanie nowej konstrukcji słupowej.

Zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania zachęcamy do regularnego odwiedzania strony internetowej projektu, gdzie znajdują się wszystkie najważniejsze informacje dotyczące modernizacji linii 220 kV Byczyna-Jamki i Byczyna-Koksochemia.