Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna-Jamki, Byczyna-Koksochemia

Aktualności

Realizacja prac na projekcie - kwiecień 2021 r.

2021-04-26

Informujemy, że 26 kwietnia br. Generalny Wykonawca rozpoczął realizację ostatnich zadań budowlanych związanych z przedmiotową inwestycją. Rozbudowane zostaną uziemienia na sześciu stanowiskach słupowych – dwa z nich dotyczą odcinka linii 220 kV Byczyna-Koksochemia, natomiast cztery należą do linii 220 kV Byczyna-Jamki. Wykonanie tych prac jest niezbędne ze względu na zapewnienie skuteczności ochrony przeciwpożarowej, a ich realizację zaplanowano do końca kwietnia 2021 roku.