Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna-Jamki, Byczyna-Koksochemia

Aktualności

Prace realizowane w projekcie - maj 2021 r.

2021-05-28

Informujemy, że w maju br. Generalny Wykonawca realizował prace związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych fundamentów po naprawach konstrukcyjnych na poszczególnych stanowiskach linii 220 kV Byczyna-Jamki oraz 220 kV Byczyna-Koksochemia.