Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna-Jamki, Byczyna-Koksochemia

Aktualności

Rozpoczęcie procedur odbiorowych

2021-06-22

Informujemy, że ze względu na fakt, iż w maju br. Generalny Wykonawca zakończył realizację wszystkich prac związanych z modernizacją linii 220 kV relacji Byczyna-Jamki oraz Byczyna-Koksochemia, w czerwcu rozpoczęły się procedury odbiorowe.