Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna - Jamki, Byczyna - Koksochemia

Aktualności

Rada Miejska w Jaworznie przystąpiła do sporządzenia MPZP

2017-02-15

W dniu 31 stycznia 2017 roku Rada Miejska w Jaworznie Uchwałą Nr XXV/371/2017 na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), przystąpiła do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla nowego odcinka linii 220 kV Byczyna-Jamki w Jaworznie.

2017-07-25

Status inwestycji

2017-05-29

Status inwestycji

2017-02-15

Rada Miejska w Jaworznie przystąpiła do sporządzenia MPZP

2017-01-25

Status inwestycji