Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna-Jamki, Byczyna-Koksochemia

Aktualności

Zakończenie prac w projekcie

2021-07-29

Informujemy, że w lipcu 2021 r. realizacja projektu pod nazwą „Modernizacja linii 220 kV Byczyna-Jamki, Byczyna-Koksochemia” została zakończona.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom aktywnie zaangażowanym w przedmiotowy proces.