Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna - Jamki, Byczyna - Koksochemia

Aktualności

Stan realizacji prac

2017-04-26

W minionych tygodniach kontynuowane były prace nad dokumentacją planistyczną. Na bieżąco będziemy informować Państwa o stanie zaawansowania prac przy opracowywaniu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla modernizacji linii 220 kV relacji Byczyna – Jamki, Byczyna – Koksochemia. Zachęcamy do systematycznego odwiedzania strony dedykowanej przedmiotowej inwestycji.