Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna - Jamki, Byczyna - Koksochemia

Aktualności

Status inwestycji

2017-05-29

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że na bieżąco odbywają się spotkania robocze z pracownikami merytorycznymi Urzędu Gminy Jaworzno oraz instytucjami i organami nadzorującymi procesy inwestycyjne.  

Trwają przygotowania do realizacji etapu prac związanych z pozyskaniem prawa drogi dla nowobudowanego odcinka.