Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna - Jamki, Byczyna - Koksochemia