Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna-Jamki, Byczyna-Koksochemia

Album - Stan prac na inwestycji - lipiec 2020