Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna - Jamki, Byczyna - Koksochemia

Album - Stan prac na inwestycji - sierpień 2020