Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna - Jamki, Byczyna - Koksochemia

Album - Linie 220 kV przed modernizacją