Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna - Jamki, Byczyna - Koksochemia

Aktualności

Indywidualne spotkania z właścicielami nieruchomości

2017-11-23

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że rozpoczęły się indywidualne spotkania z właścicielami nieruchomości, których grunty znajdują się w pasie technologicznym linii 220 kV relacji Byczyna - Jamki, Byczyna – Koksochemia. Podczas spotkań przedstawiciele wykonawcy omawiają zakresy prac modernizacyjnych oraz zasadność realizacji inwestycji.

Informacje o inwestycji

2017-10-03

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że:

  • kontynuowana jest realizacja procedury planistycznej dla budowy nowego odcinka linii nadleśnej 220 kV Byczyna - Jamki o długości około1,6 km,
  • w październiku Wykonawca rozpocznie indywidualne spotkania z właścicielami nieruchomości, na których realizowane będzie przedmiotowe zadanie.

Stan realizacji prac

2017-08-29

Szanowni Państwo, w ostatnich dniach zakończono zbieranie opinii i uzgodnień dotyczących projektu MPZP. Dobiega również końca opracowywanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia indywidualnych spotkań z właścicielami nieruchomości, na których zaplanowano budowę nowego odcinka linii 220 kV Byczyna-Jamki.

O kolejnych etapach, czyli m.in. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP oraz o terminie debaty publicznej, będziemy Państwa na bieżąco informować.

Status inwestycji

2017-07-25

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że dobiega końca zbieranie opinii i uzgodnień do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, wymaganych zgodnie z art. 17 pkt 6 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przygotowujemy się również do etapu indywidualnych spotkań z właścicielami nieruchomości, na których realizowana będzie budowa nowego odcinka linii 220 kV Byczyna - Jamki.

Przez cały czas trwają robocze spotkania z przedstawicielami instytucji biorących udział w procesie realizacji inwestycji.

O postępach prac będziemy Państwa informować na bieżąco.

Procedury planistyczne w toku

2017-06-30

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Jaworzno został skierowany do opiniowania i uzgodnień wymaganych art. 17 pkt 6 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Na bieżąco będziemy informować Państwa o kolejnych etapach dotyczących: wprowadzania zmian, wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, terminów debaty publicznej oraz możliwości kierowania uwag. Etapem zamykającym będzie uchwalenie projektu.

Status inwestycji

2017-05-29

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że na bieżąco odbywają się spotkania robocze z pracownikami merytorycznymi Urzędu Gminy Jaworzno oraz instytucjami i organami nadzorującymi procesy inwestycyjne.

Trwają przygotowania do realizacji etapu prac związanych z pozyskaniem prawa drogi dla nowobudowanego odcinka.

Stan realizacji prac

2017-04-26

W minionych tygodniach kontynuowane były prace nad dokumentacją planistyczną. Na bieżąco będziemy informować Państwa o stanie zaawansowania prac przy opracowywaniu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla modernizacji linii 220 kV relacji Byczyna – Jamki, Byczyna – Koksochemia. Zachęcamy do systematycznego odwiedzania strony dedykowanej przedmiotowej inwestycji.

Informacje o inwestycji

2017-03-23

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że w zakładce „Materiały do pobrania” znajduje się folder informacyjny przedsięwzięcia, w którym m.in. znajdą Państwo opis etapów prac związanych z modernizacją linii 220 kV relacji Byczyna - Jamki, Byczyna – Koksochemia.

W przypadku dodatkowych pytań, zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie.

Rada Miejska w Jaworznie przystąpiła do sporządzenia MPZP

2017-02-15

W dniu 31 stycznia 2017 roku Rada Miejska w Jaworznie Uchwałą Nr XXV/371/2017 na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), przystąpiła do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla nowego odcinka linii 220 kV Byczyna-Jamki w Jaworznie.

Status inwestycji

2017-01-25

Szanowni Państwo miło jest nam poinformować, że na obecnym etapie trwają prace planistyczne związane z modernizacją linii 220 kV relacji Byczyna - Jamki, Byczyna – Koksochemia.

Zachęcamy do uważnego śledzenia strony inwestycji, na której znajdą Państwo najbardziej aktualne informacje dotyczące zadania. Przypominamy również, że wszystkie sugestie, pytania oraz wątpliwości związane z inwestycją można kierować do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie.