Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna - Jamki, Byczyna - Koksochemia

Aktualności

Stan zaawansowania prac w projekcie we wrześniu 2020 r.

2020-09-29

Informujemy, że we wrześniu 2020 r. na stanowiskach 53 i 57 linii 220 kV Byczyna-Jamki rozpoczęto montaż konstrukcji słupów mocnych, na których w kolejnych krokach podwieszone zostaną przewody robocze, odgromowe oraz OPGW.

...

Poziom zaawansowania prac

2020-08-26

Miło nam poinformować, że w sierpniu Wykonawca kontynuował naprawy fundamentów oraz powłoki przeciwwilgociowej na dwutorowym odcinku linii 220 kV Byczyna-Jamki i Byczyna-Koksochemia. Wykonano kolejne uziemienia słupów oraz przeprowadzono serię pomiarów ich rezystancji.

...

Postępy w pracach na zadaniu

2020-07-31

Informujemy, że w ostatnich tygodniach Wykonawca realizował prace budowlane związane z odcinkiem dwutorowym linii 220 kV Byczyna-Jamki i Byczyna-Koksochemia, gdzie dokonano napraw fundamentów wraz z powłoką hydroizolacyjną. Ponadto, na poszczególnych konstrukcjach słupowych, naprawiono uziemienia i dokonano pomiaru ich rezystancji.

Ponadto Wykonawca finalizuje etap ustanawiania służebności przesyłu na nieruchomościach, na których realizowana jest przedmiotowa inwestycja.

Stan prac na projekcie

2020-06-24

PBE Elbud Katowice Sp. z o.o., Generalny Wykonawca przedmiotowego zadania, dokonał wymiany łańcuchów izolatorowych na słupach nr 6 i 8 linii 220 kV Byczyna-Jamki i Byczyna-Koksochemia. Łańcuchy izolatorów służą do mechanicznego podtrzymywania i jednoczesnego izolowania przewodów elektrycznych od konstrukcji słupa. Ich wymiany dokonuje się stosunkowo rzadko – zazwyczaj bez przeszkód mogą służyć nawet 40-50 lat. ...

Poziom zaawansowania prac

2020-05-28

Informujemy, że Wykonawca kontynuuje prace w ramach budowy linii 220 kV Byczyna-Jamki, gdzie zakończył się montaż słupa nr 54 i pomalowane zostały słupy nr 54, 55 oraz 56. Na istniejących odcinkach przedmiotowej linii prowadzono naprawy fundamentów i uziemienia.

W ramach czerwcowego planu wyłączeń Generalny Wykonawca zamierza przeprowadzić prace związane z wymianą łańcuchów izolatorowych na istniejącym odcinku dwutorowym linii.

...

Postępy w pracach na zadaniu

2020-04-30

Informujemy, że w ostatnich tygodniach Wykonawca w dalszym ciągu realizował prace związane z budową linii 220 kV relacji Byczyna-Jamki. Dla wskazanego projektu zakończono wykonywanie fundamentów nr 53, 54, 55, 56, 57 oraz montaż słupów nr 55 i 56.

Aktualnie Generalny Wykonawca prowadzi prace związane z wykonaniem konstrukcji słupa nr 54.

...

Stan prac na projekcie

2020-03-19

Informujemy, że na przestrzeni ostatnich tygodni wykonano fundamenty prefabrykowane na stanowiskach słupowych nr 54, 55 oraz 56 linii 220 kV relacji Byczyna-Jamki.

W najbliższym czasie Generalny Wykonawca rozpocznie montaż słupów na powyższch stanowiskach oraz będzie realizował prace budowlane związane z przygotowaniem fundamentu prefabrykowanego na stanowisku nr 53 i monolitycznego na stanowisku nr 57.

Poziom zaawansowania prac

2020-02-26

Zainteresowanych przedmiotowym zadaniem informujemy, że w lutym Generalny Wykonawca zrealizował prace związane z wymianą łańcuchów izolatorowych na istniejącym odcinku linii 220 kV Byczyna-Koksochemia oraz rozpoczął prace fundamentowe na nowym odcinku linii 220 kV Byczyna-Jamki.

Postępy w pracach na zadaniu

2020-01-21

Informujemy, że na przestrzeni ostatnich tygodni Wykonawca zakończył etap wycinki drzew na nowym odcinku linii 220 kV Byczyna-Jamki. Ponadto rozpoczął realizację prac przygotowawczych, które pozwolą na podjęcie działań związanych z wykonaniem fundamentów pod słupy. Zgodnie z harmonogramem, te czynności rozpoczną się w drugiej dekadzie lutego.

Życzenia świąteczne

2019-12-19

Wszystkim zainteresowanym realizacją przedmiotowej inwestycji życzymy zdrowych, spokojnych i pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia oraz powodzenia w realizacji planów w nadchodzącym 2020 roku.