Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna - Jamki, Byczyna - Koksochemia

Aktualności

Poziom zaawansowania prac na zadaniu

2019-05-28

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach rozpatruje złożony przez Wykonawcę wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na trwałe oraz nietrwałe wyłączenie z produkcji leśnej gruntu leśnego. Niniejszy dokument został złożony w związku z budową nadleśnej linii elektroenergetycznej 220 kV Byczyna-Jamki w Jaworznie.

Stan prac formalnoprawnych na zadaniu

2019-04-29

Zainteresowanych realizacją niniejszego projektu informujemy, że w ostatnim czasie Prezydent Miasta Jaworzna, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zakończył kolejne postępowanie administracyjne o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w trybie art. 124 ust. 1, 2, 4, 6, 7 i 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

...

Kontynuacja prac formalnoprawnych na projekcie

2019-03-21

W ramach przedmiotowego zadania trwają prace związane z podpisaniem umów na ustanowienie służebności przesyłu dla działek będących w gestii Lasów Skarbu Państwa - Nadleśnictwo Siewierz oraz dzierżawy działek, którymi zarządza Nadleśnictwo Chrzanów.

W dalszym ciągu z właścicielami nieruchomości prowadzone są negocjacje, których celem jest pozyskanie prawa drogi do terenu dla przedmiotowego zadania. Trwa również realizacja postępowań administracyjnych o ograniczenie, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości, w trybie art. 124 ust. 1 i 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Poziom zaawansowania prac na projekcie

2019-02-22

Zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania informujemy, że na jednotorowym odcinku linii 220 kV relacji Byczyna-Koksochemia trwają prace konserwacyjne. Ponadto Wykonawca w dalszym ciągu prowadzi rozmowy z właścicielami gruntów dotyczące możliwości realizacji inwestycji na terenie ich nieruchomości.

Stan prac na inwestycji

2019-01-28

W ciągu ostatnich tygodni uprawomocniła się decyzja podziałowa, która pozwoliła na wydzielenie obszaru pod stanowiska słupowe na działkach leśnych.

Kontynuowano również prace związane z realizacją:

  • pozyskania prawa do dysponowania nieruchomościami,
  • ustanawiania służebności przesyłu.

W planach na luty oraz marzec przewidziano kolejne prace budowlane.

O postępach w realizacji będziemy na bieżąco informować w naszym serwisie internetowym.

Życzenia świąteczne

2018-12-21

Wszystkim zainteresowanym realizacją przedmiotowej inwestycji chcielibyśmy życzyć zdrowych, spokojnych i pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia oraz powodzenia w realizacji planów w nadchodzącym 2019 Roku.

Stan prac na inwestycji

2018-12-18

W ramach realizacji inwestycji polegającej na modernizacji linii 220 kV relacji Byczyna - Jamki, Byczyna - Koksochemia konieczne było przeprowadzenie prac związanych z podziałem geodezyjnym działek leśnych. Umożliwiło to wydzielenie obszaru pod stanowiska słupowe oraz drogi dojazdowe.

Zachęcamy do uważnego śledzenia strony inwestycji, na której znajdują się najbardziej aktualne informacje dotyczące zadania.

Informacje o inwestycji

2018-11-30

Wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania dotyczącego modernizacji linii 220 kV relacji Byczyna - Jamki, Byczyna - Koksochemia informujemy, że w dalszym ciągu prowadzone są indywidualne spotkania z właścicielami nieruchomości. Celem negocjacji jest pozyskanie zgody na udostępnienie terenu na potrzeby realizacji inwestycji.

Zachęcamy do śledzenia kolejnych postępów prac oraz odwiedzania strony internetowej dedykowanej inwestycji.

Stan realizacji prac

2018-10-26

Szanowni Państwo, miło nam poinformować wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania, że kontynuowane są prace związane z pozyskaniem prawa do dysponowania nieruchomościami.

Ponadto zawarto umowę na wykonanie prac konserwacyjnych słupów linii 220 kV Byczyna – Jamki w zakresie:

  • montażu tłumików drgań na przewodach roboczych,
  • wymiany izolatorów,
  • naprawy izolacji,
  • uzupełnienia oznakowania linii.

Informacje o inwestycji

2018-08-28

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że od 17 września do 3 października 2018 r. zaplanowane zostało wyłączenie dwutorowego odcinka linii 220 kV Byczyna - Jamki, Byczyna - Koksochemia.

W ramach zapowiedzianych wyłączeń, prowadzone będą prace związane z:

  • wymianą izolacji,
  • regulacją zwisów.

Modernizacją objęte zostaną dwa stanowiska słupowe o numerach 28 i 36.