Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna - Jamki, Byczyna - Koksochemia

Aktualności

Stan prac na projekcie

2020-03-19

Informujemy, że na przestrzeni ostatnich tygodni wykonano fundamenty prefabrykowane na stanowiskach słupowych nr 54, 55 oraz 56 linii 220 kV relacji Byczyna-Jamki.

W najbliższym czasie Generalny Wykonawca rozpocznie montaż słupów na powyższch stanowiskach oraz będzie realizował prace budowlane związane z przygotowaniem fundamentu prefabrykowanego na stanowisku nr 53 i monolitycznego na stanowisku nr 57.

Poziom zaawansowania prac

2020-02-26

Zainteresowanych przedmiotowym zadaniem informujemy, że w lutym Generalny Wykonawca zrealizował prace związane z wymianą łańcuchów izolatorowych na istniejącym odcinku linii 220 kV Byczyna-Koksochemia oraz rozpoczął prace fundamentowe na nowym odcinku linii 220 kV Byczyna-Jamki.

Postępy w pracach na zadaniu

2020-01-21

Informujemy, że na przestrzeni ostatnich tygodni Wykonawca zakończył etap wycinki drzew na nowym odcinku linii 220 kV Byczyna-Jamki. Ponadto rozpoczął realizację prac przygotowawczych, które pozwolą na podjęcie działań związanych z wykonaniem fundamentów pod słupy. Zgodnie z harmonogramem, te czynności rozpoczną się w drugiej dekadzie lutego.

Życzenia świąteczne

2019-12-19

Wszystkim zainteresowanym realizacją przedmiotowej inwestycji życzymy zdrowych, spokojnych i pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia oraz powodzenia w realizacji planów w nadchodzącym 2020 roku.

Pozwolenie na rozbiórkę

2019-12-17

Informujemy, że 12 grudnia 2019 roku ostateczną stała się decyzja nr 105/19 Wojewody Śląskiego udzielająca pozwolenia na rozbiórkę odcinka linii 220 kV Byczyna-Jamki od istniejącego słupa 52 do projektowanego słupa 57.

W najbliższych miesiącach Wykonawca rozpocznie prace budowlane związane z realizacją przedmiotowej decyzji.

Pozwolenie na budowę

2019-11-22

Informujemy, że 20 listopada 2019 roku ostateczną stała się decyzja nr 98/19 Wojewody Śląskiego, zatwierdzająca projekt budowlany oraz udzielająca pozwolenia na budowę odcinka linii 220 kV Byczyna-Jamki od istniejącego słupa 52 do projektowanego słupa 57.

Przedmiotowy dokument otwiera Wykonawcy drogę do rozpoczęcia prac ziemnych związanych z wykonaniem fundamentów pod słupy.

Poziom zaawansowania prac

2019-10-28

Wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowej inwestycji informujemy, że finalizowane są formalności związane z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rozbiórkę fragmentu linii elektroenergetycznej 220 kV Byczyna-Jamki. Uzyskane dokumenty pozwolą Wykonawcy przeprowadzić demontaż starego oraz budowę nowego odcinka linii od istniejącego słupa nr 52 do projektowanego słupa nr 57.

Pozwolenie na budowę

2019-09-19

Z przyjemnością informujemy, że 9 sierpnia br. ostateczną stała się decyzja nr 422/2019 Prezydenta Miasta Jaworzna zatwierdzająca projekt budowlany oraz udzielająca pozwolenia na przebudowę linii 6 kV relacji Juliusz pole nr 3-zaplecze krzyżowanej linii w przęśle 56-57 linii 220 kV Byczyna-Jamki. Przedmiotowa decyzja pozwala Wykonawcy rozpocząć prace budowlane na projekcie.

Stan prac na inwestycji

2019-07-18

Wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania informujemy, że zakończono prace związane z ustanowieniem służebności przesyłu dla wymienianych stanowisk słupowych. Obecnie Śląski Urząd Wojewódzki proceduje wniosek o pozwolenie na budowę dla nowego odcinka linii, a Prezydent Jaworzna dla przebudowy linii 6 kV.

Wykonawca uzyskał ważną decyzję RDLP

2019-06-28

Miło nam poinformować, że Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, po rozpatrzeniu złożonego przez Wykonawcę wniosku, decyzją nr 6/2019 zezwolił na trwałe oraz czasowe wyłączenie z produkcji leśnej gruntu leśnego. Wydana decyzja jest ostateczna.