Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna-Jamki, Byczyna-Koksochemia